MANIFESTO

MANIFESTO
Image: A comic by Diala Brisly, dedicated to the pre-Manifesto on the occasion of its launch, October 2017.

The Manifesto, as we intend it, is a charter expressing principles and values that define a new concept of citizenship and belonging in the region. It would also like to be a matrix inspiring actions aiming at facilitating dialogue and debate in the Mediterranean basin, in order to build a space whose main features are integration, social justice, environmental justice, participatory democracy, social and economic solidarity, peace and mutual understanding.

This Manifesto shall be finalised through a wide consultative citizens-driven process in the region. This is why we are here presenting what we have called a “pre-Manifesto”, an easily accessible short text focusing on the main principles we want to defend and develop throughout the consultation process. To join the consultation, please register here.

The “pre-Manifesto” has been presented to the public and discussed for the first time during SABIRFEST 2017. A regional public consultation was launched at SABIRFEST2018, aimed at producing a more elaborate political and advocacy-related paper, what we would name the “Manifesto for Mediterranean Citizenship”. The editorial committee is composed of: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

EN

Manifesto

The Manifesto, as we intend it, is a charter expressing principles and values that define a new concept of citizenship and belonging in the region. It would also like to be a matrix inspiring actions aiming at facilitating dialogue and debate in the Mediterranean basin, in order to build a space whose main features are integration, social justice, environmental justice, participatory democracy, social and economic solidarity, peace and mutual understanding.

This Manifesto shall be finalised through a wide consultative citizens-driven process in the region. This is why we are here presenting what we have called a “pre-Manifesto”, an easily accessible short text focusing on the main principles we want to defend and develop throughout the consultation process. To join the consultation, please register here.

The “pre-Manifesto” has been presented to the public and discussed for the first time during SABIRFEST 2017. A regional public consultation was launched at SABIRFEST2018, aimed at producing a more elaborate political and advocacy-related paper, what we would name the “Manifesto for Mediterranean Citizenship”. The editorial committee is composed of: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

TOWARD THE MANIFESTO

The Manifesto, as we intend it, is a charter expressing principles and values that define a new concept of citizenship and belonging in the region. It would also like to be a matrix inspiring actions aiming at facilitating dialogue and debate in the Mediterranean basin, in order to build a space whose main features are integration, social justice, environmental justice, participatory democracy, social and economic solidarity, peace and mutual understanding. This Manifesto shall be finalised through a wide consultative citizens-driven process in the region. This is why we are here presenting what we have called a “pre-Manifesto”, an easily accessible short text focusing on the main principles we want to defend and develop throughout the consultation process. The “pre-Manifesto” will be discussed within the SABIRMAYDAN community, and then it will be presented to the public at SABIRFEST 2017. After the event, a regional public consultation will be launched, aiming at producing a more elaborate political and advocacy-related paper, what we would name the “Manifesto for Mediterranean Citizenship”. The editorial committee is composed of: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

Download

AR

بيان/ نحو مواطنة بحرمتوسطية

من نحن

نحن نساء ورجال ومثقفون ونشطاء ومناضلون وفنانون وباحثون من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة حول البحر اﻷبيض المتوسط، الذين يؤمنون بأن البحر المتوسط هو مصيرنا المشترك. منذ أيلول / سبتمبر 2014، تجمعنا من خلال منتدى سبير ميدان، وهي عملية قاعدية شعبية نتجت من خلال سلسلة من الفعاليات /اﻷحداث – منتدى سبير الميدان ، الذي عقد من خلال ثلاث نسخ سابقة من مهرجان سبير اﻷخيرة والمنتدى اﻻجتماعي العالمي 2015، و نتج عنهم التركيز على مفهوم المواطنة العابرة للحدود ﻻبناء دول البحر اﻷبيض المتوسط. ويهدف سبير ميدان إلى تعزيز شبكة المجتمع المدني من المنظمات واﻷفراد الملتزمين الذين لديهم تصورا كاملا باندماج شعوب البحر اﻻبيض المتوسط من خلال مبادرات المواطنين وأدواتهم.

لقد قررنا المشاركة في صياغة بيان تأسيسي يصف البحر اﻷبيض المتوسط الذي نريد أن نراه في المستقبل القريب.

نحو البيان

نري هذا البيان بمثابة، ميثاق لمبادئ وقيم تحدد مفهوم جديد للمواطنة واﻻنتماء في إقليم البحر اﻻبيض المتوسط. هو ما يود أيضا أن يكون مصفوفة إجراءات ملهمة تهدف إلى تسهيل الحوار والنقاش في حوض البحر اﻷبيض المتوسط، من أجل بناء مساحة ميزاتها الرئيسية هي التكامل والعدالة اﻻجتماعية والعدالة البيئية والديمقراطية التشاركية والتضامن اﻻجتماعي واﻻقتصادي والسلام والتفاهم المتبادل. وسيتم وضع اللمسات اﻷخيرة على هذا البيان من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق بين أبناء هذا اﻻقليم، لذا نحن نتقدم هنا ما نسميه ب ” البيان المبدئي”، وهو نص مختصر يسلط الضوء علي المبادئ الرئيسية التي نريد الدفاع عنها والمطروحة للنقاش والتطوير خلال عملية تشاور.

تمت مناقشة “البيان المبدئي” ضمن مجتمع سبير ميدان عام 2017، وﻻول مرة، تم عرضه على الجمهور. وبعد ذلك ستكون الخطوة التالية أنطلق العملية التشاورية و فتح باب النقاش لكل المهتمين عامة في إقليم البحر اﻻبيض المتوسط بهدف الوصول إلى ورقة أكثر تفصيلاً تتعلق بالسياسة والدعوة، ما سنطلق عليه ﻻحقا “مانيفيستو بيان من أجل المواطنة المتوسطية.” وتتألف لجنة التحرير من: فاطيمة إدريس، سعيد بكالي، ديبورا ديل بيستويا، محمد اليغتاس، ليديا لو شيافو، جانلوكا سوليرا، ايغور ستيكس، نجوان اﻷشول وقيس زريبا.

 

تحميل

TR

VERS LE MANIFESTE

Bizler, Akdeniz etrafındaki farklı sosyal ve kültürel geçmişlerden ve halklardan kadınlar ve erkekler, militanlar, entellektüeller, aktivistler, sanatçılar ve araştırmacılarız; Akdeniz’in ortak kaderimiz olduğuna inanıyoruz. Eylül 2014’ten bu yana, bir dizi faaliyet – son üç SabirFest buluşmasında ve 2015 Dünya Sosyal Forumu kapsamında gerçekleştirilen bir forum – esnasında doğan bir taban süreci olan Sabir Maydan etrafında bir araya geldik. Akdeniz çevresinde uluslarötesi yurttaşlık f ikrine odaklanan Sabir Maydan, yurttaş inisiyatifleri ve çalışmaları aracılığıyla Akdeniz havzasının bütünleşmesini öngören örgüt ve bireylerin oluşturduğu bir sivil toplum ağını teşvik etmeyi amaçlar. Bu itibarla, yakın gelecekte görmeyi istediğimiz Akdeniz’i tarif eden temel bir bildiri olarak “Akdeniz Yurttaşlığı Manifestosu”nun hazırlığına girişmeye karar verdik.

 

MANIFESTOYA DOĞRU

Manifesto, niyet ettiğimiz üzere, bölgede yeni bir yurttaşlık ve aidiyet kavramını tanımlayan ilke ve değerleri ifade eden bir bildirge. Bunun yanısıra, bütünleşme, sosyal adalet, çevre için adaleti, katılımcı demokrasi, sosyal ve ekonomik dayanışma, barış ve karşılıklı anlayış ana hatlarından müteşekkil bir alan oluşturmak üzere, Akdeniz havzasında diyalog ve tartışmayı kolaylaştırmayı hedefleyecek eylemlere ilham verici bir çerçeve sağlamasını da arzu ediyoruz.

Bu Manifesto, bölgede vatandaşların yönlendirdiği geniş çaplı bir süreç vasıtasıyla tamamlanacaktır. İşte bu yüzden, “taslak-Manifesto” olarak adlandırdığımız ve danışma süreci boyunca savunmak ve geliştirmek isteyeceğimiz ana ilkelere odaklanan, erişmesi kolay bu kısa metni burada sunuyoruz.

“Taslak Manifesto”, SABIRMAYDAN çevresinde tartışılacak ve ardından 2017 SABIRFEST’de kamuoyuna tanıtılacak. Bu etkinliği takiben, adını “Akdeniz Yurttaşlığı Manifestosu” koyacağımız, daha ayrıntılı, politik, savunuya yönelik bir metin üretmeyi amaçlayan, bölgesel ölçekli kamusal bir istişare süreci başlatılacak.

Editöryal komite, Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL ve Kais ZRIBA’dan oluşuyor.

 

İndir

FR

QUI NOUS SOMMES

Nous sommes des femmes et des hommes, des militants et des intellectuels, des activistes, des artistes et des chercheurs venant de différents milieux sociaux et culturels et de diverses nations de toute la Méditerranée, convaincus que la Méditerranée est notre destin commun. En septembre 2014 nous avons créé ensemble le SABIRMAYDAN, un processus horizontal, et conçu à travers une série de forums au cours des trois dernières éditions du SABIRFEST, et au sein du Forum Social Mondial 2015 – qui se sont concentrés sur le concept de citoyenneté transnationale en Méditerranée. SABIRMAYDAN vise à promouvoir un réseau d’organismes de la société civile et de porteurs d’intérêts qui envisagent une nouvelle intégration méditerranéenne à travers des initiatives et des outils citoyens. Nous avons décidé de nous engager à la rédaction d’une déclaration constitutive capable de décrire la Méditerranée que nous voulons dans un futur proche: le «Manifeste pour la citoyenneté méditerranéenne».

 

VERS LE MANIFESTE

Dans nos intentions, le Manifeste est un document qui exprime les principes et valeurs qui définissent un nouveau concept de citoyenneté et d’appartenance à la région. Il a pour ambition d’être une matrice qui inspire des actions visant à faciliter le dialogue et le débat dans le bassin méditerranéen, afin de construire un espace dans lequel les principales caractéristiques sont l’intégration, la justice sociale, la justice environnementale, la démocratie participative, la solidarité sociale et économique, la paix et la compréhension mutuelle.

Le pré-Manifeste sera discuté dans le cadre de la communauté SABIRMAYDAN et ensuite présenté au public du SABIRFEST 2017. . Après l’événement, une consultation publique régionale sera lancée, dans le but de produire un document de plaidoyer politique plus élaboré, que nous appellerons alors le «Manifeste pour la citoyenneté méditerranéenne».

Le comité de rédaction est composé de : Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

Télécharger

IT

CHI SIAMO

Siamo donne e uomini, militanti e intellettuali, attivisti, artisti e ricercatori provenienti da differenti ambienti sociali e culturali e da svariate nazioni di tutto il Mediterraneo, convinti che il Mediterraneo sia il nostro destino comune. Dal settembre 2014 abbiamo insieme dato vita al SABIRMAYDAN, un processo nato dal basso e concepito attraverso una serie di eventi – un forum alle ultime tre edizioni del SABIRFEST, e all’interno del Forum Sociale Mondiale del 2015 – che si sono concentrati sul concetto della cittadinanza transnazionale nel Mediterraneo. SABIRMAYDAN ha l’obiettivo di promuovere una rete di organizzazioni della società civile e di soggetti che “progettano” una nuova integrazione mediterranea attraverso iniziative e strumenti cittadini. Abbiamo deciso di impegnarci nella redazione di una dichiarazione costituente capace di descrivere il Mediterraneo che vogliamo vedere nel prossimo futuro: il “Manifesto per la Cittadinanza Mediterranea”.

VERSO IL MANIFESTO

Nelle nostre intenzioni, il Manifesto è una carta che esprime principi e valori che definiscono un nuovo concetto di cittadinanza e appartenenza alla regione. Questo vuole essere anche un progetto generativo che ispiri azioni volte a facilitare il dialogo e il dibattito nel bacino mediterraneo, per costruire uno spazio in cui le caratteristiche principali siano l’integrazione, la giustizia sociale, la giustizia ambientale, la democrazia partecipativa, la solidarietà sociale ed economica, la pace e la mutua comprensione.

Il Manifesto dovrebbe esser portato a termine attraverso un processo cittadino di ampia consultazione. Questa la ragione per cui presentiamo qui ciò che definiamo un “pre-Manifesto”, un testo breve e facilmente accessibile che si focalizza sui principi fondamentali che vogliamo difendere e sviluppare durante il processo consultivo.

Il “pre-Manifesto sarà discusso nell’ambito della comunità SABIRMAYDAN e in seguito presentato al pubblico di SABIRFEST2017. Dopo l’evento, una consultazione regionale pubblica verrà lanciata, con l’obiettivo di produrre un documento politico maggiormente elaborato e finalizzato all’incidenza politica, che chiameremo poi “Manifesto per la Cittadinanza Mediterranea”.

Il comitato editoriale è composto da: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

Scarica

ES

QUIENES SOMOS

Somos mujeres y hombres, militantes e intelectuales, activistas, artistas e investigadores universitario(a)s de procedencias y perfiles sociales y culturales y de diferentes países del Mediterraneo, que creemos que el Mediterráneo es nuestro destino común.

Desde septiembre de 2014 hemos creado el SABIRMAYDAN, un proceso concebido desde la base a través de diferentes eventos (un Fórum en las ultimas tres ediciones del SABIRFEST y durante el Fórum Social Mundial 2015) que se han centrado en el concepto de ciudadanía transnacional en el Mediterráneo.

Los objetivos de SABIRMAYDAN son los de fomentar una red de organizaciones de la sociedad civil y de sujetos comprometidos que puedan planificar una nueva integración mediterránea a través de diferentes herramientas e iniciativas ciudadanas.

Hemos decidido comprometernos en la redacción de una declaración capaz de describir el Mediterráneo del futuro: el “Manifiesto por una Ciudadanía Mediterránea”.

 

HACIA EL MANIFIESTO

El Manifiesto es una carta que expresa principios y valores del nuevo concepto de ciudadanía y pertenencia a la región mediterránea.

La idea es que el Manifiesto se convierta también en un “proyecto” capaz de inspirar acciones y facilitar tanto el diálogo como el debate en toda la cuenca mediterránea, con el fin de construir un espacio que tenga como características principales la integración, la justicia medioambiental, la democracia participativa, la solidaridad social y económica, la paz y la comprensión mutua.

Este manifiesto debería ser finalizado a través de un proceso consultivo en toda la región.

Por ello aquí presentamos lo que hemos llamado un “pre-Manifiesto”, un breve texto que se centra en los principios fundamentales que queremos defender y desarrollar durante el proceso consultivo.

El “pre-Manifiesto” será discutido dentro de la Comunidad SABIRMAYDAN, y luego presentado al publico de SABIRFEST 2017.

Después del evento, lanzaremos una consulta pública, que tendrá el objetivo de producir un documento político y de incidencia más elaborado, que denominaremos “Manifiesto para la Ciudadanía Mediterránea.”

La junta editorial está formada por: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

Descargar

PT

QUEM SOMOS?

Somos homens e mulheres, militantes e intelectuais, ativistas, artistas e investigadores com diferentes contextos sociais e culturais e de diversos países em torno do Mediterrâneo, que acreditam que seja o nosso destino comum. Desde Setembro de 2014 temos vindo a reunir, através de SABIRMAYDAN, um processo de enraizamento concebido durante uma série de eventos – um fórum durante as últimas três edições do SABIRFEST, e no Fórum Social Mundial de 2015 – cujo foco é o conceito transnacional de cidadania no Mediterrâneo. SABIRMAYDAN Sabir Maydan visa promover uma rede na sociedade civil de organizações e indivíduos empenhados que têm como visão para o futuro uma integração no Mediterrâneo através de iniciativas dos cidadãos. Decidimos então empenharmo-nos em elaborar um rascunho de uma declaração constitutiva descritiva do Mediterrâneo que queremos ver num futuro próximo, o “Manifesto pela Cidadania Mediterrânea”.

 

EM DIRECÇÃO AO MANIFESTO

O Manifesto, como pretendemos que seja, é uma carta que descreve valores e princípios que definem um novo conceito de cidadania e pertença à região. Deve também ser uma matriz que sirva como inspiração para ações cujo objetivo é o de facilitar o diálogo e o debate na bacia do Mediterrâneo, de modo a construir-se um espaço onde as características principais são a integração, a justiça social e ambiental, a democracia participada, a solidariedade social e económica bem como a paz e a compreensão mutua.

Este Manifesto deve ser finalizado através de um vasto processo de consulta dos cidadãos da região. É por esta razão que o que apresentamos aqui tem o nome de “pré-Manifesto”, um texto curto e acessível focalizado nos princípios fundamentais que queremos defender e desenvolver através do processo de consulta.

O “pré-Manifesto” será discutido dentro da comunidade SABIRMAYDAN para depois ser apresentado ao público no SABIRFEST 2017. Depois do evento, será lançada uma consulta popular de modo a produzir um documento político mais elaborado cujo objetivo será a incidência politica a que chamaremos “Manifesto pela Cidadania Mediterrânea”.

O comitato editorial é composto por: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

Download

HR

TKO SMO MI

Mi smo žene i muškarci, i intelektualci, aktivisti, umjetnici i istraživači iz različitih društvenih i kulturnih zaleđa i nacija na Sredozemlju, koji smatraju da je Mediteran naša zajednička sudbina. Od rujna 2014. Okupljamo se kroz SABIRMAYDAN, proces zamišljen kroz niz događaja – forum na posljednja tri izdanja SABIRFEST, te Svjetski socijalni forum 2015. – s usredotočenosti na načelo transnacionalnog građanstva na Mediteranu. SABIRMAYDAN cilja promicati mrežu građanskog društva koju čine predane organizacije i pojedinci, čija je vizija integrirani Mediteran kroz građanske inicijative. Odlučili smo se uključiti u stvaranje konstitutivne izjave kojom opisujemo kakav Mediteran želimo vidjeti u skoroj budućnosti, Manifest za mediteranskog građanstvo.

PREMA MANIFESTU

Manifest, kakav namjeravamo napraviti, jest povelja koja izražava načela i vrijednosti koje definiraju novi koncept građanstva i pripadanja regiji. On bi također trebao biti matrica za nadahnuće djelovanja koja ciljaju stvaranju dijaloga i rasprava u sredozemnom bazenu, kako bi se stvorio prostor s integracijom, socijalnom pravdom, zaštitom okoliša, participativnom demokracijom, društvenom i gospodarskom solidarnošću, mirom i međusobnim razumijevanjem kao glavnim temama.

Ovaj Manifest će se nadopuniti kroz široki savjetodavni proces građana u regiji. Stoga ga ovdje predstavljamo kao „predmanifest“, lako dostupan i kratak tekst koji se usredotočuje na glavna načela koja želimo braniti i razvijati kroz proces konzultacija.

Predmanifest će se raspraviti unutar zajednice SABIRMAYDAN te će potom biti predstavljen javnosti na SABIRFEST 2017. Nakon događaja, regionalne javne konzultacije će započeti sa ciljem proizvodnje elaborativnijeg političkog i zagovaračkog dokumenta, kojemu bi ime bilo „Manifest o mediteranskom građanstvu”.

Izdavački odbor se sastoji od: Fatima al-Idrissi, Said Bakkaly, Debora del Pistoia, Mohamed Leghtas, Lidia lo Schiavo, Gianluca Solera, Igor Štiks, Nagway al-Ashwal, Kais Zriba.

 

Preuzimanje datoteka

CA

QUI SOM

Som persones militants i intel·lectuals, activistes, artistes i investigadores universitàries de procedències i perfils socials i culturals diversos i de diferents regions de la Mediterrània, que creiem que la Mediterrània és el nostre destí comú.

Des de setembre de 2014 hem creat el SABIRMAYDAN, un procés concebut des de la base a través de diferents esdeveniments (un Fòrum en les últimes tres edicions del SABIRFEST i durant el Fòrum Social Mundial 2015) que s’han centrat en el concepte de ciutadania transnacional en el Mediterrani.

Els objectius d’SABIRMAYDAN són els de fomentar una xarxa d’organitzacions de la societat civil i de subjectes compromesos que puguin planificar una nova integració mediterrània a través de diferents eines i iniciatives ciutadanes. Hem decidit comprometre’ns en la redacció d’una declaració capaç de descriure la Mediterrània del futur: el “Manifest per una Ciutadania Mediterrània

CAP AL MANIFEST

El Manifest és una carta que expressa principis i valors del nou concepte de ciutadania i pertinença a la regió mediterrània. La idea és que el Manifest es converteixi també en un “projecte” capaç d’inspirar accions i facilitar tant el diàleg com el debat a tota la conca mediterrània, amb la finalitat de construir un espai que tingui com a característiques principals la integració, la justícia mediambiental , la democràcia participativa, la solidaritat social i econòmica, la pau i la comprensió mútua. Aquest manifest hauria de ser finalitzat a través d’un procés consultiu a tota la regió. Per això aquí presentem el que hem anomenat un “pre-Manifest”, un breu text que se centra en els principis fonamentals que volem defensar i desenvolupar durant el procés consultiu.

El “pre-Manifest” serà discutit dins de la Comunitat SABIRMAYDAN, i després presentat al públic de SABIRFEST 2017. Després de l’esdeveniment, llançarem una consulta pública, que tindrà l’objectiu de produir un document polític i d’incidència més elaborat, que anomenarem ” manifest per a la Ciutadania Mediterrània”. La junta editorial està formada per: Fátima AL-Idrissi, Said BAKKALY, Débora l’PISTOIA, Mohammad LEGHTAS, Lidia Lo Schiavo, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan A-ASHWAL, Kais ZRIBA.

 

Descarregar

EL

ΠΟΙΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ

Είμαστε γυναίκες και άνδρες, μαχητές και διανοούμενοι, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και ερευνητές από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα και έθνη της Μεσογείου, και πιστεύουμε ότι η Μεσόγειος είναι το κοινό μας πεπρωμένο. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, συγκεντρωθήκαμε μέσω του Sabir Maydan, μιας διαδικασίας από τα κάτω, που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκδηλώσεων – ένα φόρουμ στις τρεις τελευταίες εκδόσεις του SabirFest και του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ του 2015 – με επίκεντρο την έννοια της υπερεθνικής ιθαγένειας στη Μεσόγειο. Ο Sabir Maydan στοχεύει στην προώθηση ενός δικτύου της κοινωνίας των πολιτών που δεσμεύεται από οργανώσεις και άτομα που οραματίζουν την ενσωμάτωση της Μεσογείου μέσω πρωτοβουλιών και εργαλείων πολιτών. Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στη σύνταξη μιας συνταγματικής δήλωσης που θα περιγράφει τη Μεσόγειο που θέλουμε να δούμε στο εγγύς μέλλον, το «Μανιφέστο για τη Μεσογειακή Ιθαγένεια».

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Το Μανιφέστο, όπως το βλέπουμε, είναι μία χάρτα που εκφράζει αρχές και αξίες που ορίζουν μία νέα έννοια της ιδιότητας του πολίτη του ανήκειν στην περιοχή. Θα ήθελε επίσης να αποτελέσει ένα δίκτυο που θα εμπνέει δράσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση του διαλόγου και της δημόσιας συζήτησης, στη λεκάνη της Μεσογείου, προκειμένου να οικοδομηθεί ένας χώρος με κύριο χαρακτηριστικό την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, τη συμμετοχική δημοκρατία, την κοινωνική και οικονομική αλληλεγγύη και την αλληλο-κατανόηση.

Αυτό το Μανιφέστο θα οριστικοποιηθεί μέσω μιας ευρείας συμβουλευτικής διαδικασίας που βασίζεται στους πολίτες στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουμε εδώ αυτό που έχουμε ονομάσει “προ-μανιφέστο”, ένα εύκολα προσβάσιμο σύντομο κείμενο που επικεντρώνεται στις κύριες αρχές που θέλουμε να υπερασπιστούμε και να αναπτύξουμε καθ ‘όλη τη διαδικασία διαβούλευσης.

Το “προ-μανιφέστο” θα συζητηθεί στην κοινότητα του SABIRMAYDAN και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο κοινό στο SABIRFEST 2017. Μετά την εκδήλωση θα ξεκινήσει μια περιφερειακή δημόσια διαβούλευση, με στόχο την παραγωγή ενός πιο επεξεργασμένου κειμένου , που θα ονομάζαμε το «Μανιφέστο για του Μεσογειακού πολίτη».

Η συντακτική επιτροπή απαρτίζεται από: Fatima AL-IDRISSI, Said BAKKALY, Debora DEL PISTOIA, Mohamed LEGHTAS, Lidia LO SCHIAVO, Gianluca SOLERA, Igor STIKS, Nagwan AL-ASHWAL and Kais ZRIBA.

 

Κατεβάστε

HISTORY

1986

HAVE tasted eggs, certainly,’ said Alice, very loudly and decidedly, and the other queer noises, would change to dull reality–the grass would be offended again. ‘Mine is a very long silence, broken only by an occasional exclamation of ‘Hjckrrh!’ from the Queen had only one way of escape, and wondering whether she ought to have any rules in particular; at least, if there are, nobody attends to them–and you’ve no idea what to say but ‘It belongs to the Dormouse, not choosing to notice this last remark that had fluttered down from the trees behind him. ‘–or next day, maybe,’ the Footman remarked, ’till tomorrow–‘ At this moment the door and went stamping about, and crept a little timidly, for she felt sure it would like the Queen?’ said the Mock Turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across his eyes. He looked at the picture.) ‘Up, lazy thing!’ said the Gryphon, sighing in his turn; and both creatures hid their faces in their mouths–and they’re all over with William the Conqueror.’ (For, with all her riper years, the simple rules their friends had taught them: such as, ‘Sure, I don’t remember where.’ ‘Well, it must be off, then!’ said the Duchess, the Duchess! Oh! won’t she be savage if I’ve kept her eyes to see if he had never done such a very poor speaker,’ said the King said, with a sigh: ‘he taught Laughing and Grief, they used to call him Tortoise–‘ ‘Why did they live at the Queen, ‘and he shall tell you his history,’ As they walked off together.

contact us

CONTACT US